Tez Yönetimi

YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :

 1. Yılmaz Daşcıoğlu – Ali Kemal’in Bir Safha-i Tarih Adlı Eserinin Çeviriyazıya Aktarımı ve Edebiyat Tarihi Açısından İncelenmesi – Emine Neşe Demirdeler – Vol. – pp. – ISSN : – DOI : – – Sakarya Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü – Yeni Türk Edebiyatı – 2014 –
 2. Abdullah Acehan – Necati Mert Hayatı, Öykücülüğü ve Eserleri – Erdem Dönmez – Vol. – pp. – ISSN : Yılmaz Daşcıoğlu – DOI : – – Dumlupınar Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü – Türk Dili ve Edebiyatı – 2013 –
 3. Türk Romanında Kırım ve Kırım Tatarları – Susanna Mustafaieva – Vol. – pp. – ISSN : – DOI : – – SAÜ – SBE – Yeni Türk Edebiyatı – 2013 –
 4. Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Şiirlerinde Yinelemeler – Saniye Kirkiz – Vol. – pp. – ISSN : – DOI : – – SAÜ – SBE – Yeni Türk Edebiyatı – 2012 –
 5. Alev Alatlı’nın Kâbus ve Rüya Romanlarında Modernizm ve Yeni Dünya Düzeni Eleştirisi – Elmas FERİK – Vol. – pp. – ISSN : – DOI : – – SAÜ – SBE – Türk Dili ve Edebiyatı – 2012 –
 6. II. Yeni Şiir Akımında Karşıtlıklar – Gültekin Lüleci – Vol. – pp. – ISSN : – DOI : – -SAÜ – SBE – Yeni Türk Edebiyatı – 2009 –
 7. İthaf Edebiyatı – Mustafa Yurttutar – Vol. – pp. – ISSN : – DOI : – – Sakarya Ü. – SBE – Türk Dili ve Edebiyatı – 2008
 8. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Kent – Mürsel Gürses – Vol. – pp. – ISSN : – DOI : – – Sakarya Ü. – SBE – Türk Dili ve Edebiyatı – 2008 –

 

YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZİ İÇİN :

 1. Vedat Türkali’nin Hayatı Sanatı ve Eserleri – Mehmet Emin Purçak – SAKARYA ÜNİVERSİTESİ – SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ – TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI – 2018
 2. Türkiye’de Edebiyat Eleştirisi (1960-1970) – ZAFER ÖZDEMİR – SAKARYA ÜNİVERSİTESİ – SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ – TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI – 2017
 3. Yeni Türk Şiirinde Dağ (1860-1908) – BİROL BULUT – SAKARYA ÜNİVERSİTESİ – SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ – TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI – 2017
 4. Tanzimat Dönemi Edebî Nesrinde Üslûp Değişmeleri – OKAN KOÇ – Vol. – pp. – ISSN : – DOI : – – SAKARYA ÜNİVERSİTESİ – SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ – TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI – 2012
 5. Meşrutiyet Sonrası Gezi Kitaplarında ‘Öteki’ – MÜRSEL GÜRSES – Vol. – pp. – ISSN : – DOI : – – SAKARYA ÜNİVERSİTESİ – SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ – TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI – 2012